PRI FCT

Global Dahili Abone
Ofis dışındaki çalışanlarınızın cep telefonlarının işletmenizdeki santralin dahili abonesi gibi çalışmasına olanak tanır. Cep telefonundan da ücretsiz telefon görüşmeleri yapılabileceğinden telefon giderleriniz düşer. Ofis dışındayken bile erişilebilir olduklarından çalışanlarınızın verimi artar.

Tarife Denetimi
Giden çağrılar çevrilen numaraya göre analiz edilir ve çağrının hangi SİM kartından başlatılacağına karar verilir. GSM hattı seçilirken, SİM kartının hangi tarifeye ait olduğu, bir ay içerisinde asgari ve azami kaç dakika görüşme yapılması gerektiği, kontör atış periyodu gibi tarife bilgileri sorgulanır. GSM hatları kullanılırken paket ziyanı veya paket aşımı olmaz, ay sonunda tüm GSM hatlarının faturalar dengeli gelir.

Otomatik Yön Seçimi
Dış aramalarda, çevrilen numaraya göre, çağrıyı en ekonomik yoldan yapabilmek için, en uygun tarifeli GSM hattının otomatik olarak seçilmesidir. Alternatif çağrı yolları (GSM, VOIP, PSTN gibi) tanımlanabilmektedir. LCR (Least Cost Routing) olarak anılan bu özellik sayesinde telefon giderleriniz önemli oranda düşecektir.

Şebeke Değişimini Algılama
Santral abonelerinden “Şebekesini değiştirmiş” GSM numarası çevrildiğinde aramayı taşınılan GSM şebekesinin hattından yapar.GSM hattınızdan “Diğer Operatör” yönünde arama yapılmayacağından normalden daha pahalı olan “Paket Dışı” kullanım bedeli ödemek zorunda kalmazsınız.

Akıllı Geri Arama
Aranan kişi cep telefonuna gelen çağrıyı yanıtlayamayıp, FCT’de yer alan herhangi bir GSM numarasından işletmeyi geri aradığında, çağrı ilk aramayı yapan dahili aboneye geri döner. Santral operatörüne düşmez. Santralden aranan ancak görüşülemeyen kişinin doğrudan ilgili çalışanınıza geri dönmesi sağlanır. Müşterinizi telefonda bekletmezsiniz.

Ücretlendirme Darbesi
Telefon görüşmelerini ücretlendiren (otel, yurt, misafirhane, kamu kurumu gibi) işletmelerde dahili abonenin başlattığı harici aramanın %100 doğru faturalanabilmesi için, çağrı kurulduğu andan itibaren santrale AOC (Advice Of Charge) bilgilerinin veya 12khz’lik darbelerin gönderilebilmesidir. Ücretlendirme darbeleri santrale aranan kişinin telefonu çalmaya başladığı andan değil çağrı kurulduğu andan itibaren gönderileceği için faturalama hatasız yapılır. Müşteri memnuniyeti sağlanır.

Senkronizasyon
Sayısal (ISDN-BRI veya ISDN-PRI) haberleşmede kesintisiz iletişim için santral ile FCT’nin saatlerinin (clock sinyallerinin) senkronizasyonu sağlanır. Santralde port kilitlenmesi yaşanmaz.

Bilgisayardan Yönetim
Cihazın programlanması, izlenmesi ve yönetimi bilgisayardan yapılır. Cihazın ihtiyacınıza göre programlanması, ayarlarının yapılması sağlanır. Bakımı ve problem çözme işleri sırasında teknik personelin işini kolaylaştırır.

Mobil Centrex Desteği
Mobil Centrex (Central Exchange) hizmeti kullanan yani binasında telefon santrali bulundurmak yerine GSM işletmecilerinin sunduğu santral barındırma veya sanal santral hizmetinden yararlanan işletmeler için geliştirilmiş bir özelliktir. İşletme çalışanların cep telefonlarının da birer Mobil Centrex abonesi gibi çalışması sağlanır. [Operatörünüzün Mobil Centrex hizmeti sunduğundan emin olunuz]

XML Desteği
İşletmenize gelen ve/veya çıkan tüm harici aramalarınızda çağrıyı başlatanın kim olduğuna kiminle görüşmek istediğine bağlı değişen çağrı sonlandırma profilleri oluşturulabilmektedir.

Güvenli Hücre Seçimi
Cihazda bulunan SiM kartların hangi baz istasyonlarından servis alabileceği önceden programlanabilmektedir. Böylece ilgili cihaz seçilen baz istasyonlarının dışında hiçbir hücreden servis almayacaktır. Kullanım sırasında eğer sahte BTS görünürse, kullanılmasına izin vermez ve sistem yöneticisine ALARM gönderir. GSM görüşmelerinin dışarıdan dinlenilmesi veya sabote edilmesi olasılığına karşı tedbir alınır.

Anons Dinletme
Gelen ve/veya giden her çağrıda, önceden kayıt edilmiş anonslar dinletebiliyor. Örneğin bir çağrı merkezinden başlatılan dış aramalarda, çağrı kurulduğu anda “Merhaba sizi XYZ’den arıyoruz. Bu görüşme güvenliğiniz için kayıt edilmektedir” gibi bir uyarı her aramada otomatik olarak yapılır. işletmenizi arayanlar da sizin aradığınız kişiler de her çağrıda otomatik olarak kampanya duyurunuzu veya uyarınızı dinlerler.

Out-of-band DTMF
Kurulmuş bir çağrıda telefondan yapılan DTMF tuşlamalarını bastırıp, bunun yerine gönderilmek istenen DTMF seslerinin GSM şebekesi tarafından üretilmesini sağlar. Otomatik sesli yanıtlama sistemi tarafından karşılanan çağrılarda telefondan yapılan tuşlamaların karşıya %100 doğrulukla gönderilmesi sağlanır.

1GSM:2SiM
Ayın sonu gelmeden kotası dolan asıl GSM hattının, ay sonunda kadar devre dışı bırakılması yerine aynı GSM portundaki yedek GSM hattının kullanılabilmesidir. GSM hatlarında paket aşımı yaşanmaz ve eş zamanlı çağrı başlatma kapasitesi düşmez.

CLIP/CLIR
GSM hatlarında CLIP özelliği aktif ise gelen çağrılarda arayanın numarası görünür. CLIR özelliği ile dış aramalarda GSM hattının numarası gizlenebilir. Çalışanlarınızın verimi artar, erişilebilirlik kazanılır.

Cevapsız Çağrıda SMS
GSM üzerinden yapılan aramalarda, aradığınız kişi sizi yanıtlayamadığında otomatik olarak kısa mesaj gönderilmesi sağlanır. Size geri dönülmesini kolaylaştırırsınız.

Çoklu Şebeke Bağlantısı
Aynı anda hem karasal (PSTN veya VOIP) hem de GSM ağlarına bağlantı olanağıdır. Mevcut santral altyapınızı değiştirmeksizin, ek yatırım yapmadan FCT’den yararlanarak telefon giderlerinizi düşürmeye başlarsınız.

Çağrı Kayıt Detayları
Cihaz üzerinden yapılan tüm aramalara ilişkin çağrı detaylarının (tarih, saat, süre, arayan, aranan, GSM hattı, PSTN hattı) cihaz belleğinde tutulmasıdır. Görüşmelere ilişkin tutulan kayıtlardan yola çıkarak bütçeleme veya faturalama yapılabilir.

Çalışırken Takma/Sökme
Cihaz çalışır haldeyken üzerindeki donanım bileşenlerinin takılıp çıkarılabilmesidir. Teknik bakım onarım sırasında operasyonunuz kesintisiz devam edecektir.

DISA (Call-Back/Dial-In)
Ofis dışındaki - yetkisi olan - çalışanların cep telefonlarını kullanarak işletme santrali üzerinden çağrı başlatmasına olanak verir. FCT cihazı sadece sabit dahili kullanıcıların değil ofis dışındaki gezgin kullanıcıların da telefon giderlerini düşürmesine yardımcı olur.

AMR (Adaptive Multi Rate)
GSM şebekesinde kullanılan en ileri ses kodlama metotlarından biridir. AMR sayesinde mükemmel ses kalitesi sağlanır. GSM şebekesi ile cihaz arasındaki ses kodlaması, her zaman en iyi kaliteyi sağlayacak şekilde, otomatik olarak değişir.

Ses Seviyesi Ayarı
Santrallerde sadece FCT’lerin takılı olduğu analog portların ses seviyesi ayarlanmak istenir ve ne yazık ki birçok santral buna imkan vermez. BlueGate FCT cihazlarının tamamında ses seviyesi desibel cinsinden ayarlanabilmektedir.

Harici Anten
Cihazla birlikte 2.1m uzunluğundaki, mıknatıs tabanlı ve kazançsız GSM antenini ücretsiz olarak veriyoruz. Böylece dahili antenli FCT cihazlarında sıkça karşılaşılan görüşme sırasında ses bozukluğu problemini yaşamazsınız.


Bu kategoride ürün bulunamadı.